BIURO ARCHITEKTONIOCZNO – URBANISTYCZNE BDK s.c., w Olsztynie,
rok założenia 1992

zdjęcie bloków z góry

Urbanistyka

projekty architektoniczne

Architektura