kolorowe elementy na planie architektonicznym

Urbanistyka

Nasze usługi w zakresie urbanistyki obejmują przede wszystkim prace związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oferta skierowana jest do deweloperów, jednostek samorządu terytorialnego i klientów indywidualnych. Staramy się jak najlepiej rozpoznać potrzeby Zleceniodawcy, aby dobrać optymalne rozwiązania. Wszystkie nasze opracowania charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i technicznym.

Zajmujemy się:

  • sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • przygotowywaniem analiz i opinii urbanistycznych
  • sporządzaniem miejscowych planów rewitalizacji
  • sporządzanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych
  • sporządzanie wniosków o wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej
  • reprezentowaniem interesów inwestorów oraz osób prywatnych przed władzami miasta lub gminy
  • doradztwem w zakresie planowania przestrzennego
  • pomocą w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy – analizami przestrzennymi, sporządzaniem projektów zagospodarowania działki

Gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych nam zadań.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego i do skorzystania z naszych usług!