Kilka informacji o Biurze Architektoniczno-Urbanistycznym BDK w Olsztynie

Specjalizujemy się w planowaniu przestrzennym oraz projektowaniu architektonicznym. Działamy od 1992 roku. Firma prowadzona jest przez 4 wspólników:

  • Janusza Dubowika, architekta (upr. proj. 32/79/OL) – specjalistę w zakresie projektowania inwestycji budowlano-architektonicznych użyteczności publicznej i rewaloryzacji zabytków, wpisanego na listę Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów
  • Szymona Zabokrzeckiego, architekta (upr. proj. 226/92/OL, upr. urbanistyczne UMiRM Nr 1535) – specjalistę w dziedzinie planowania przestrzennego, przekształceń urbanizacyjnych i obszarów chronionych, wpisanego na listy: Północnej Okręgowej Izby Urbanistów (pod numerem G-092/2002) i Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów.
  • Michała Sobieraja, urbanistę – (uprawnienia: wpisa na listy: Północnej Okręgowej Izby Urbanistów (pod numerem G-291/2012), członka Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, specjalistę w dziedzinie planowania przestrzennego obszarów miejskich oraz terenów specjalnych (eksploatacja surowców mineralnych, odnawialne źródła energii, elektroenergetyczne inwestycje linowe), specjalista systemów informacji przestrzennych i projektowania w środowisku GIS, operator drona.
  • Adama Syczewskiego, urbanistę – (uprawnienia na podstawie art. 5 ust. 5) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), członka Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, specjalistę w dziedzinie planowania przestrzennego obszarów miejskich, podmiejskich i terenów otwartych, specjalista ds. skutków finansowych i prawnych dokumentów planistycznych, operator drona

Wszystkie powierzone nam zadania wykonujemy z dużym zaangażowaniem, zwracając uwagę na każdy detal. Stawiamy na sprawdzone rozwiązania, ale jednocześnie chętnie wychodzimy poza schematy. Stale poszerzamy swoje kompetencje o znajomość najnowocześniejszych rozwiązań oraz uwarunkowań prawnych.

O wysokiej jakości naszych usług świadczy szerokie grono zadowolonych Klientów, a także liczne, pozytywne opinie i referencje.

 

ikona domu na trawie